AAMKBIH


AMK BiH AUTO MOTO KLUBOVA U BOSNI I HERCEGOVINI

MEĐUNARODNA VOZAČKA DOZVOLA
(MVD)

Za izdavanje MVD potrebni su sljedeći dokumenti:

  •  dvije slike
  • vozačka dozvola (BiH)
  • osobna iskaznica (BiH), ili
  • putovnica (BiH) (putovnica Republike Hrvatske i stranicu gdje se vidi da je mjesto prebivališta u BiH

Potrebno je kopirati:

  • nacionalnu vozačku dozvolu (obe strane)
  • osobjnu iskaznicu (obe strane), ili
  • putovnicu
  • za putovnicu Republike Hrvatske i stranicu gdje se vidi da je mjesto prebivališta u BiH.

Izdaje se na rok važnosti od 2 godine

(sukladno članku 191. stavak (2) Zakona o osnovama sigurnosti prometa na cestama u BiH)

Izdaje se do roka važnosti naznačenog u nacionalnoj vozačkoj dozvoli

(ukoliko važnost nacionalne vozačke dozvole istječe prije roka od dvije godine)

CIJENA: 30 KM


Međunarodna vozačka dozvola neće se izdati:

  • vozaču kome je upisana zabrana upravljanja vozilom, dok ta zabrane traje. (sukladno članku 192. stavak (3) Zakona o osnovama sigurnosti prometa na cestama u BiH)

Međunarodna vozačka dozvola izdaje se sukladno Pravilniku o međunarodnoj vozačkoj dozvoli.