AAMKBIH


AMK BiH AUTO MOTO KLUBOVA U BOSNI I HERCEGOVINI

DOZVOLA ZA UPRAVLJANJE TUĐIM VOZILOM U INOZEMSTVU (DUTV)

Za izdavanje DUTV potrebni su sljedeći dokumenti:

za vlasnika vozila:
 • osobna iskaznica (BiH)
 • prometna dozvola (BiH)
za korisnika vozila:
 • osobna iskaznica (BiH), ili
 • putovnica (BiH) (putovnica Republike Hrvatske samo ako je u putovnicu upisano mjesto prebivališta u BiH)
Vlasnika vozila mora osobno potpisati dozvolu.

U iznimnim slučajevima, dozvola se može izdati:

 • ako korisnik vozila ima punomoć, ovjerenu od strane javnog bilježnika (notara) ili općine, da smije upravljati dotičnim vozilom
 • ako korisnik vozila ima ovjeren kupoprodajni ugovor s vlasnikom vozila o kupovini vozila
U tim slučajevima nije potrebna prisutnost vlasnika vozila.

Potrebno je kopirati:

 • prometnu dozvolu (obe strane)
 • osobnu iskaznicu vlasnika vozila (obe strane)
 • osobnu iskaznicu korisnika vozila (obe strane) ili putovnicu
 • za putovnicu Republike Hrvatske i stranicu gdje se vidi da je mjesto prebivališta u BiH (Za iznimne slučajeve)
 • punomoć za korištenje vozila izdanu od javnog bilježnika (notara) ili općine
 • kupoprodajni ugovor

Izdaje se na rok važnosti od 2 godine

CIJENA:


  • do 1 godine............25,00 KM

   do mjesec dana......15,00 KM

Dozvola za upravljanje tuđim vozilom neće se izdati:

 • za vozilo kojem je u prometnoj dozvoli upisana "zabrana otuđenja vozila do ...." (dok ta zabrana traje). (Zakon o carinskoj politici - BiH - Prilog, koji se odnosi na robu oslobođenu plaćanja uvoznih dadžbina, članak 29. stavak 1)
 • stranom državljaninu koji po bilo kojem svojstvu boravi u BiH

Dozvola za upravljanje tuđim vozilom u inozemstvu izdaje se samo za vozila registrirana u BiH i za korisnika vozila državljanina BiH.